Οικοδομικές Άδειες

1) για κατασκευή κατοικιών, καταστημάτων, αποθηκών και κτηρίων οποιασδήποτε άλλης χρήσης

2) για άδεια λειτουργίας καταστημάτων

3) για αλλαγή χρήσεων

4) για εργασίες μικροεπισκευών (άδειες μικρής κλίμακας) ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η οικοδομική άδεια σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της είναι εκτελεστή διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Σχεδόν για το σύνολο των εργασιών (από τις πιο απλές έως τις πιο πολύπλοκες) που πρόκειται να γίνουν σε κάποιο χώρο απαιτείται η έκδοση κάποιας άδειας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται ανά περίπτωση, τη σύνταξη, την κατάθεση και τη διεκπεραίωση του φακέλου της μελέτης καθώς και την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Μετά από συναντήσεις με τον ιδιοκτήτη, παρουσίαση προτάσεων και συζητήσεις πάνω σε προσχέδια και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις καταλήγουμε στην τελική λύση. Ακολουθεί η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών (τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, θερμομόνωσης, πυροπροστασίας, φορολογικών κ.α.). Το επόμενο στάδιο είναι η έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων (δασαρχείο, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική επιτροπή κ.α.) ώστε τελικά να χορηγηθούν η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης (οικοδομική Άδεια).