Μελέτες

1) Αρχιτεκτονικές μελέτες

2) Στατικές μελέτες

3) Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

4) Ενεργειακές μελέτες

5) Μελέτες παθητικής και ενεργειακής πυροπροστασίας


ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Μια μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτούσια ή ως μέρος μιας ευρύτερης μελέτης. Όλων των ειδών οι οικοδομικές άδειες απαιτούν από μία έως ένα σύνολο μελετών. Για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων πρέπει να προηγηθεί αρχιτεκτονική μελέτη. Η πυροσβεστική για να δώσει εγκρίσεις απαιτεί μελέτες πυροπροστασίας. Για την κατασκευή ή ανακαίνιση καταστημάτων χρειάζονται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (μελέτες εγκατάστασης υγραερίων, μελέτες φωτισμού, μελέτες αερισμού κ.α.). Η ενεργειακή μελέτη είναι το βασικό στοιχείο μιας ενεργειακής επιθεώρησης. Γενικά πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία για την έκδοση κάποιας άδειας ή για κάποια κατασκευή, πρέπει να έχει προηγηθεί μια ολοκληρωμένη και λεπτομερής μελέτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Συνάντηση με τον πελάτη και συζήτηση για το είδος της εργασίας που επιθυμεί ώστε να προσδιοριστούν ποίες είναι οι μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν. Συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και διεκπεραίωση των μελετών. Ανάλογα με το είδος της μελέτης η διαδικασία μπορεί να διαφέρει. Για παράδειγμα μια αρχιτεκτονική μελέτη απαιτεί αρκετές συναντήσεις με τον ιδιοκτήτη και συζητήσεις πάνω σε προσχέδια και φωτορεαλισμούς ενώ σε μια στατική μελέτη δεν έχει τόσο μεγάλη εμπλοκή ο ιδιοκτήτης.