Κατασκευές - Ανακαινίσεις

Εκτός των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την επίβλεψη των εργασιών όπως προβλέπονται από την οικοδομική άδεια το γραφείο μας αναλαμβάνει και την εξολοκλήρου κατασκευή κτηρίων από το στάδιο της θεμελίωσης έως την παράδοσή της στον ιδιοκτήτη. Επίσης από το γραφείο μας δίνεται η δυνατότητα να αναλάβουμε ένα συγκεκριμένο στάδιο της κατασκευής (π.χ. μόνο σκυροδέτηση) καθώς και ριζικές ανακαινίσεις υφισταμένων κτηρίων (κατοικιών, καταστημάτων κ.α.).


ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η κατασκευή στις μέρες μας έχει γίνει μια πολύπλοκη και σύνθετη υπόθεση. Η εξέλιξη της επιστήμης έχει δώσει μια πληθώρα επιλογών στον τρόπο κατασκευής. Νέα οικοδομικά υλικά και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αυτή η επιστημονική εξέλιξη έχει αυξήσει την ποιότητα των μελετών και των κατασκευών, παράλληλα όμως έχει αυξήσει και τις απαιτήσεις. Πλέον το ζητούμενο δεν είναι η κατασκευή ενός κτηρίου το οποίο να εξυπηρετεί απλώς ορισμένες βασικές ανάγκες μας. Τα νέα κτήρια πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα να καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές (ενεργειακές απαιτήσεις, περιβαλλοντικές απαιτήσεις, χωροταξικές απαιτήσεις κ.α.). Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με τους συνεχείς επιτόπιους ελέγχους κατά τη διάρκεια του έργου καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για ένα ιδιώτη να κατασκευάσει από μόνος του ένα κτήριο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Συνάντηση με τον ιδιοκτήτη όπου γίνεται η συμφωνία των όρων της συνεργασίας (χρονοδιάγραμμα, υποχρεώσεις, αμοιβές κ.α.) και η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού. Έναρξη των εργασιών και διαρκής ενημέρωση του ιδιοκτήτη για την πρόοδό τους. Να σημειωθεί πως τα συνεργεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι μόνιμοι συνεργάτες του γραφείου μας με πολυετή εμπειρία.