Φωτοβολταϊκά

Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι στις μέρες μια από τις πιο διαδεδομένες λύσεις στον χώρο της ενέργειας. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι μικρά και ευέλικτα και μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε στέγες κτηρίων είτε σε αγροτεμάχια ως φωτοβολταϊκά πάρκα. Όταν αυτά τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπουν ένα μέρος της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εξασφάλιση των αδειών και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών όλων των κατηγοριών.


ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
: Η χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει παραγωγή ενέργειας σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Η ηλιακή ενέργεια που χρησιμοποιείται είναι μια ήπια, καθαρή, ανεξάντλητη και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εκτός όμως από το θετικό οικολογικό ισοζύγιο που προσφέρει η χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και μια συμφέρουσα οικονομικά επένδυση. Το οικονομικό σκέλος της επένδυσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και γίνεται ιδιαίτερη μελέτη γι αυτό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Αρχικά γίνεται συνάντηση με τον ιδιοκτήτη, προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων και μετάβαση και επισκόπηση του χώρου. Ακολουθεί μια προμελέτη καθώς και μια έρευνα αγοράς ώστε να παρουσιαστούν στον ιδιοκτήτη οι προτεινόμενες λύσεις. Αφού ο ενδιαφερόμενος κάνει την επιλογή του ακολουθεί η πλήρης μελέτη, η κατάθεση και η διεκπεραίωση των φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες και η εξασφάλιση των αντίστοιχων εγκρίσεων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση και τη σύνδεση του συστήματος.