Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Με την ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται στην ουσία ένας προσδιορισμός του κτηρίου με βάση την ενεργειακή του απόδοση. Με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι πλέον απαραίτητο για όλα τα κτήρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ) ως εξής: α) για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια με το πέρας της κατασκευής και β) για τα υφιστάμενα για την αγορά – πώληση ενιαίου ακινήτου ή τμήματος αυτού (π.χ. διαμερίσματος) καθώς και για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα) για κατοικία και για επαγγελματική στέγη. Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι απαραίτητη και για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων (π.χ. εξοικονομώ κατ' οίκον κ.α.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Μετάβαση στο χώρο στον οποίο θα γίνει η επιθεώρηση. Προσκόμιση από τους ιδιοκτήτες όλων των απαραίτητων εγγράφων (π.χ. οικοδομικές άδειες, κτηματολόγιο, φύλλα συντηρήσεων λεβήτων κ.α.). Επισκόπηση του χώρου και σύγκριση υφιστάμενης κατάστασης με τα επίσημα στοιχεία της άδειας. Σε περίπτωση που τα προσκομισμένα στοιχεία είναι ελλιπή γίνεται μια νέα αποτύπωση του χώρου. Τέλος στο γραφείο γίνεται επεξεργασία όλων των στοιχείων που έχουν προκύψει από την επιθεώρηση, εκπονείται ενεργειακή μελέτη και εκδίδεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.